| Novetats  | Jocs | Tècniques | Manualitats | Contes i reflexions | Excursions | Consells | Cançoner | Altres |
JouScout.com - Psicologia i mètode: els nens de 8 a 11 anys.

 

NENS I NENES DE 8 A 11 ANYS

 

Als escoltes d’aquesta edat se’ls anomena de diferents formes, segons l’Agrupament. En conec les següents:

Ø      LLOPS

Ø      LLOPS I DAINES

Ø      LLOBATONS

Ø      ALITES (de 6 a 10 anys)

 

El conjunt de la unitat rep el nom de ESTOL.

 

En espanyol se’ls hi diu LOBATOS, i en anglès CUBS.

 

Escolarment, la branca es correspon als cursos de 3er, 4rt i 5è de Primària.

 

S’identifica amb el color GROC.

El petit grup rep el nom de SISENA.

El projecte o acció dut a terme per aquesta branca s’anomena CACERA o ACCIÓ.

 

v     JOCS I ACTIVITATS ADEQUATS PER A L’EDAT

v     TRETS PSICOLÒGICS DELS NENS I NENES D’AQUESTA EDAT

v     INSTITUCIONS I MÈTODE PROPIS DE LA BRANCA

 

 

JOCS I ACTIVITATS ADEQUATS PER A L’EDAT

 

Una bona manera de començar els caus setmanals de cada dissabte és cantant alguna cançó de moda.

És un bon moment per aprendre algunes tècniques de campisme: saber fer la motxilla, muntar una tenda, instal·lacions senzilles, nocions d’orientació, cabanes...

Els convé molt treballar les capacitats creatives i manuals, per mitjà de tallers i manualitats.

És una bona ocasió per descobrir l’entorn social i cultural, conèixer el poble o el barri, les entitats properes a nosaltres, normes d’urbanisme,...

Convé habituar-los a respectar i estimar la natura, i fomentar una actitud ecològica (no llençar papers, reciclar les escombraries, no fer mal als animals, aprofitar bé el material, tancar els llums i les aixetes,... i també observar el comportament de petites cuques i animalons).

Són molt adequats els contes, el teatre, les titelles,... preferiblement amb una història que tingui un final educatiu (sobre l’amistat, el saber compartir,...). També són adequades les dinàmiques que els ensenyen a ser valents i afrontar les pròpies pors.

Quan aneu d’excursió no us oblideu de fer algun joc de nit (que no faci por), vetllades, cançons i danses.

I vestiu les activitats amb un bon eix d’animació.

 

ELS JOCS QUE MÉS ELS AGRADEN:

٭٭٭    MOLT

٭٭      BASTANT

٭        OCASIONALMENT

 

DE 8 A 11 ANYS

NENS

NENES

Jocs d'heroïcitats individuals

 

 

Força: curses, salts,...

-

-

Destresa: equilibris, cordes, baldufes,...

-

٭٭٭

Construcció: fusta, sorra,...

٭

٭

Combinacions: mecànica,...

٭

-

Jocs d'heroïcitat en competició

 

 

Concursos de força

٭٭٭

٭

Concursos de destresa

٭

٭٭٭

Concursos d'intel·ligència

٭٭

٭٭

Jocs d'imaginació i imitació

 

 

Imitació exacta dels adults

-

-

Imitació amb intenció de parodiar

-

-

Imitació amb fi d'aprenentatge

٭

٭

Imitació amb ficció

٭٭٭

٭٭٭

Grans jocs amb argument

٭

-

Jocs de competició en equip

 

 

Petits jocs a l'aire lliure

٭٭٭

٭٭٭

Jocs de pati

٭٭٭

٭٭٭

Jocs esportius

-

-

Jocs de bosc i de camp

٭٭

٭٭

Jocs en equip sense competició

 

 

Danses i cerimònies

٭٭

٭٭٭

Construccions i caus

٭

٭

 

Ø      Alguns jocs adequats per a l’edat

Ø      Tallers i manualitats

Ø      Contes educatius i dinàmiques

Ø      Vetllades nocturnes

Ø      Cançoner

Ø      Com triar un eix d’animació

 

 

TRETS PSICOLÒGICS DELS NENS I NENES D’AQUESTA EDAT

 

Entre els 8 i els 9 anys

 

Entre els 9 i els 10 anys

-         sap contar sense fer servir els dits

-         pot solucionar problemes matemàtics combinant diferents operacions (sumar, restar, dividir, multiplicar)

-         comprèn la relació de causa i efecte

-         és capaç de raonar, analitzar i extreure conclusions, però sobre fets o coses concretes; encara no pot fer-ho en abstracte.

 

Entre els 10 i els 11 anys

En aquesta edat s’entra ja en el període que s’anomena la PREADOLESCÈNCIA. Donat que el comportament dels nois i noies d’aquesta edat comença a guanyar en complexitat, he dedicat una pàgina específica a aquesta etapa del creixement. La podeu consultar a:

Ø      Entre els 10 i els 12 anys. LA PREADOLESCÈNCIA.

 

 

 

INSTITUCIONS I MÈTODE PROPIS DE LA BRANCA

 

NOTA: Si no coneixeu el mètode educatiu de l’escoltisme, us recomano llegir abans la secció “El mètode escolta”.

 

El petit grup: LA SISENA.

Està formada per sis membres. Tenen uns elements identificatius (nom, insígnia, crit,...) que les distingeixen de les altres.

Es constitueixen definitivament al final del 1er Trimestre o principis del 2on i no es canvien si no hi ha problemes greus.

En la formació de les sisenes cal tenir en compte:

·      Que estigui formada per un nombre semblant de nens i nenes.

·      Que hi hagi equilibri entre nous, del 2on i el 3er any.

Les sisenes tenen continuïtat d’un any a l’altre: els nous passen a ocupar el lloc que han deixat els qui han marxat.

Dins les Sisenes, es reparteixen les feines en càrrecs estables. Un d’aquests càrrecs és el de Sisener, que és el nom que rep el nen que fa de cap o responsable del petit grup. Un altre càrrec és el de Segon, que fa de secretari del grup i ajudant del Sisener.

 

Institucions de la branca: REUNIÓ, CONSELL DE ROCA, CONSELL DE TRAÇUTS I TAULA.

Les institucions són les vies de participació dels nens i nenes en la gestió de l’Estol i relacionen les Sisenes entre elles.

 

          Reunió: temps de trobada, aprenentatge, discussió, acord, organització de les activitats col·lectives,...

 

          Consell de Roca: reunió de tots en ocasions solemnes pel grup (tant per felicitar una acció com per imposar un càstig).

 

          El consell de traçuts: format pels Caps, els Segons i nens/nenes amb especialitats tècniques. Assegura la coordinació de les Caceres.

 

          La Taula: assemblea restringida on es van solucionant els problemes de govern menors; es vetlla pel funcionament de l’Estol i l’adaptació dels nens i nenes. Està formada pels Caps i els Siseners.

 

Funcionament de la Unitat. El projecte o CACERA.

Les activitats de la branca de Llops són de tres tipus:

·      Jocs: al cau, a la vila, a la muntanya, a la platja... El joc pot ser:

- Lliure: a partir del material que hi ha al cau, del que podem trobar al bosc, d’un conte,...

- Previst: quan es va a algun lloc per a fer quelcom que tothom ha decidit.

- Dirigit: jocs amb regles portats pels Caps.

·      Tallers: activitats d’aprenentatge de tècniques i destreses.

·      Descobertes: visites, contes, explicacions, cinema...

Quan un joc pren consistència i durada neix la Cacera o Acció, que segueix els passos que ens proposa la Pedagogia del projecte. Un pensa com es podrà jugar millor, on caldrà anar, què caldrà portar, com podem fabricar els objectes necessaris... La Cacera comporta feina per a cada Sisena (taller de l’acció). És coordinada pel Consell de traçuts (Caps, segons, i nens o nenes amb especialitats tècniques dins l’estol que hi siguin cridats).

Acabada la Cacera, és revisada solemnement al Consell de Roca.

 

Compromís i progrés personal.

Pla de progressió personal:

Està dividit en tres períodes que omplen els tres anys d’estada a l’Estol. Normalment cal que es distribueixin de la següent manera:

1er. Des de  l’arribada d’un noi o noia fins que fa la promesa.

2on. Des de la promesa fins a la fi del curs següent.

3er. Tercer any d’estada al grup.

1er. període:

·        Viure els jocs del grup a satisfacció de tots.

·        Fer uns aprenentatges mínims.

·        Desenvolupar unes actituds que es reflecteixin en uns hàbits: espavilar-se, estar contents, perdre la por, escoltar...

2on. període:

·        Desenvolupar els aprenentatges d’acampada, coneixement de la Natura, del poble o barri, la cuina, i tècniques diverses que el preparen per a adquirir una responsabilitat més endavant.

·        Començar a tenir petites responsabilitats a la Sisena: material, correu.... i en algun cas Segon de Sisena.

3er. període:

·        Compromís de servei a la Sisena o a l’Estol (ajudar als seus companys)

   

Promesa:

Acte personal que realitza el nen/a acceptant una proposta de compromís. Es fa durant el segon any a la branca. Fonamentalment aquest fet comporta:

·        L’entrada del nen/a a l’Estol i l’acceptació de les seves normes.

·        L’acceptació del nen/a per part del grup i el compromís d’aquest per ajudar-lo a créixer.

    

Càrrecs:

·        Sisener: responsable de la coordinació, ordre i bon funcionament de la Sisena. També és responsable de l’adaptació i l’aprenentatge dels més petits.

·        Segon de Sisena: és un doble del Sisener amb el qual es reparteix les feines; porta el control i l’administració de la Sisena.

·        Responsabilitzar-se d’algun servei a l’Estol: inventor, animador, reporter, decorador, joglar, etc...