HEXÀGON D'HIVERN
Pàgina anterior

També és conegut L'HEXÀGON HIVERNAL, format per set estrelles: Capella, Aldebaran, Rigel, Sirius, Procyon, Pollux i Castor.

És visible entre determinades hores de Desembre fins Abril.

Pàgina següent