ÀRIES
Pàgina anterior

Finalment, per trobar la única constel·lació zodiacal que ens falta veure, només heu d'unir l'extrem esquerre de la W de CASSIOPEA amb l'extrem d'ANDRÒMEDA, i això us conduirà fins a Hamal, una estrella de segona magnitud que juntament amb altres dues properes forma la petita constel·lació de ÀRIES.

Pàgina següent